Wylogowanie przebiegło poprawnie.

Do zobaczenia wkrótce.