Dzień dobry!
Zalogowano poprawnie. Twój status to: beneficjent.

Nabór IV został zamknięty o godz. 12.00.

Wpłynęły zgłoszenia od 243 przedsiębiorców.

Wyniki zostaną podane 19 grudnia.

Pierwsze formy wsparcia będą możliwe do realizacji w 2023 r.